Opera Wrocławska


  Anna Gancarz  

Anna Gancarz urodziła się w Rzeszowie. Jest absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Łodzi. Ponadto ukończyła studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie pracę magisterską poświeciła zagadnieniu ruchu teatru tańca Piny Bausch. Swoje zainteresowania rozwijała na podyplomowych studiach z teorii tańca na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, uczestniczyła w międzynarodowych konkursach i warsztatach baletowych, ukończyła kurs instruktora rytmiki oraz instruktora stretchingu. Od 2005 roku zawodowo jest związana z baletem Opery Wrocławskiej, jako koryfejka i solistka. Od 2013 roku jest także wykładowcą tańca oraz rytmiki na Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie filia we Wrocławiu. W Operze Wrocławskiej kreowała role w spektaklach operowych oraz przedstawieniach baletowych, takie jak: rola tytułowa w Ognistym ptaku, dziewczyna w Cudownym Mandarynie, matka Carmen w El amor brujo, Królewna w Kocie w butach, Dulcinea w Don Kichocie, Diablica w Figlach Szatana, siostra Kopciuszka w Kopciuszku. Ponadto kreowała szereg ról w Jeziorze Łabędzim, m.in duże łabędzie, pas de quatre, taniec hiszpański.Anna Gancarz was born in Rzeszów. She is a graduate of the General Education Secondary Ballet School in Ballet School in Łódź. In addition, she graduated from cultural studies at the University of Wrocław, where she devoted her MA thesis to the issue of movement in Pina Bausch's dance theatre. She developed her interests during postgraduate studies in dance theory at the University of Music in Warsaw, participated in international ballet competitions and workshops and completed a course for a rhythmic instructor and a stretching instructor. Since 2005 she has been professionally connected with the ballet of Wrocław Opera as a coryphée and soloist. Since 2013 she has also been a lecturer of dance and eurhythmics at S. Wyspiański Academy of Theatre Arts in Kraków, branch in Wrocław. At Wrocław Opera, she has created roles in opera productions and ballet performances, such as the title role in The Firebird, the girl in The Miraculous Mandarin, Carmen's mother in El amor brujo, the Princess in Puss in Boots, Dulcinea in Don Quixote, the Deviless in Satan's Tricks, Cinderella's sister in Cinderella. In addition, she has created several roles in Swan Lake, including Big Swans, pas de quatre and Spanish dance.