Opera Wrocławska


  Magdalena
Kurilec-Malinowska  

Magdalena Kurilec-Malinowska naukę baletu rozpoczęła w 6 roku życia w Szkole Baletowej Capitol we Wrocławiu. Brała udział w wielu konkursach międzynarodowych, w których niejednokrotnie była laureatką. Naukę tańca klasycznego kontynuowała w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie, którą ukończyła w 2010 roku, uzyskując dyplom zawodowej tancerki. Od 2010 roku pracuje w zespole baletu Opery Wrocławskiej. Ponadto, ukończyła studia stacjonarne na kierunku Zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej z tytułem Magistra, specjalizacja: przedsiębiorczość, innowacje, projekty. W swoim repertuarze ma m.in. role: Królowa Śnieżynek w Dziadku do Orzechów P. Czajkowskiego, Betsy w Annie Kareninie R. Szczedrina, Mirta w Giselle A.Ch. Adama, Matka Julii w Romeo i Julii S. Prokofiewa, Carmen w Femme Fatale M. de Falla i R. Szczederina, Laura w Karnawale Zwierząt C. Saint-Saëns, Ewa w Wieczorze polskim z muzyką F. Chopina i W. Kilara (Exodus) oraz solistka w Requiem W.A. Mozarta.Magdalena Kurilec-Malinowska started her ballet education at the age of 6 in the Capitol Ballet School in Wrocław. She has participated in many international competitions, where she has won A number of awards. She continued her classical dance education at Roman Turczynowicz State General Education School of Ballet in Warsaw and graduated in 2010 with a professional dancer’s diploma. Since 2010 she has been working in the ballet company of Wrocław Opera. In addition, she completed full-time studies in management at Wrocław University of Science and Technology with a master’s degree, specialisation in entrepreneurship, innovation and projects. Her repertoire includes roles such as Snowflake Queen in The Nutcracker by P. Tchaikovsky, Betsy in Anna Karenina by R. Shchedrin, Mirta in Giselle by A. Ch. Adam, Juliet’s Mother in Romeo and Juliet by S. Prokofiev, Carmen in Femme Fatale by M. de Falla and R. Shchedrin, Laura in Carnival of the Animals by C. Saint-Saëns, Ewa in Polish Evening with music by F. Chopin and W. Kilar (Exodus) and a soloist in Requiem by W.A. Mozart.