Opera Wrocławska

Aktualności

3
sierpnia

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do orkiestry do grupy skrzypiec

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do orkiestry do grupy skrzypiec

1. Program solowy:
1) W.A. Mozart - Koncert skrzypcowy do wyboru spośród KV216, KV218 lub KV219 (ekspozycja z 1 części i kadencja)
2. Fragmenty orkiestrowe
a) P. Mascagni "Cavalleria Rusticana" - Intermezzo
b) S. Moniuszko - "Halka" Tańce góralskie od 35 do 38 (II skrzypce)
c) J. Strauss "Zemsta Nietoperza" - Uwertura

Materiały orkiestrowe zostaną udostępnione przez inspektora orkiestry.

Przesłuchanie odbędzie się 21.08.2018r o godzinie 14.00 w budynku Opery Wrocławskiej

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy kierować do inspektora orkiestry na adres: wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254

The Director of the Wrocław Opera invites candidatesto an audition for the position of Violin (tutti)

1. Solo programme:
W.A. Mozart - Violin concerto to choose from KV216, KV218 or KV219 (exposition of the 1st movement + cadenza)
2. The orchestral excerpts
a) P. Mascagni "Cavalleria Rusticana" - Intermezzo
b) S.Moniuszko - "Halka" "Highlanders' Dances" from 35 to 38 (2nd violin)
c) J. Strauss "The Bat" - Overture

Materials will be made available by the orchestra inspector

The audition will take place on 21 of August 2018 at 14.00 at the Wrocław Opera.

Please send your artist CV to the orchestra inspector to wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254