Opera Wrocławska

Aktualności

25
czerwca

Przesłuchanie do grupy skrzypiec (głos tutti)

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do orkiestry do grupy skrzypiec (głos tutti)

1. Program solowy:
1) W.A.Mozart - Koncert skrzypcowy do wyboru spośród KV216, KV218
lub KV219 (ekspozycja z 1części i kadencja)
2. Fragmenty orkiestrowe
a) P. Mascagni "Cavalleria Rusticana" - Intermezzo
b) S.Moniuszko - "Halka" Tańce góralskie od 35 do 38 (II skrzypce)
c) J. Strauss "Zemsta Nietoperza" Uwertura

Materiały orkiestrowe zostaną udostępnione przez inspektora orkiestry.

Przesłuchanie odbędzie się 07.07.2018r o godzinie 14.15 w budynku Opery Wrocławskiej

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy kierować do inspektora orkiestry na adres: wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254

The Director of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the position of Violin (tutti):

1. Solo programme:
W.A.Mozart - Violin concerto to choose from KV216, KV218 or KV219 (exposition of the 1st movement + cadenza)
2. The orchestral excerpts
P. Mascagni "Cavalleria Rusticana" - Intermezzo
b) S.Moniuszko - "Halka" "Highlanders' Dances" from 35 to 38 (2nd violin)
c) J. Strauss "The bat" Overture

Materials will be made available by the orchestra inspector

The audition will take place on 7 of July 2018 at 14.15 at the Wrocław Opera.

Please send your artist CV to the orchestra inspector to wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254