Opera Wrocławska

Aktualności

24
stycznia

Praca: rekwizytor - pełny etat

Opera Wrocławska zatrudni na stanowisko  REKWIZYTOR

Wymiar etatu: 1

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dbanie aby właściwe rekwizyty i meble były dostarczone na czas na próby i spektakle, zgodnie z dyspozycją reżysera i scenografa oraz asystenta scenografa
 • uczestniczenie na próbach oraz spektaklach
 • po otrzymaniu wykazu rekwizytów i mebli oraz ich omówieniu ze scenografem, reżyserem
  i asystentem scenografa systematyczne przyjmowanie rekwizytów po ich zakupie lub wykonaniu
 • zgłaszanie przełożonemu zauważonych uszkodzeń rekwizytów i mebli oraz przekazywanie ich na pracownię
 •  utrzymanie rekwizytów w należytym stanie czystości/ mycie naczyń, odkurzanie itp.
 • dostarczanie artystom w czasie prób i spektakli rekwizytów i mebli zgodnie ze scenariuszem
 • po ukończeniu próby, spektaklu usuwanie wszystkich rekwizytów ze sceny do magazynów rekwizytów
 •  wykonywanie konserwacji rekwizytów i mebli z repertuaru bieżącego, a w przypadku większych uszkodzeń przekazywanie do pracowni w celu naprawy.
 •  dbałość o estetykę podawanych rekwizytów i mebli
 • współpraca z asystentem scenografa ds. technicznych, głównym brygadierem sceny, kierownikiem technicznym

Praca: ciężka fizyczna, na wysokości powyżej 3 metrów, przy sztucznym oświetleniu. 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane),
 • dyspozycyjność do pracy zmianowej oraz w weekendy,
 • dokładność, sumienność i zaangażowanie w pracy,
 • przyjazna i odpowiedzialna postawa,
 • umiejętność pracy w zespole.  

Zainteresowanych prosimy o przesłanie  do dnia 10 lutego 2018 r. na adres: 
Opera Wrocławska ul. Świdnica 35,  50-066 Wrocław lub e- mail:  kadry@opera.wroclaw.pl

 • listu motywacyjnego
 • pełnego CV, z zaznaczeniem daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych