Opera Wrocławska

Aktualności

5
grudnia

Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Wniosek o dofinansowanie pn. "Rozbudowa i modernizacja Opery Wrocławskiej", złożony w ramach naboru konkurencyjnego do działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (nr naboru: FENX.07.01-IP.04-001/23), Obszar 1 Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej), spełnił wszystkie wymagane kryteria obligatoryjne przewidziane do weryfikacji na etapie oceny formalnej.

Projekt ten był kluczowym zadaniem dla obejmującego funkcję dyrektora opery - Tomasza Janczaka. Pracowaliśmy nad tym bardzo intensywnie, zwłaszcza w zespole zaangażowanym w przygotowanie projektu. Mieliśmy na to zaledwie dwa miesiące.

Przed nami jeszcze ocena merytoryczna, ale pierwszy krok został zrobiony- Opera Wrocławska dostała swoją szansę. Aplikujemy o 127,5 mln, które pozwolą nam rozbudować operę o brakujące sale ćwiczeń, pracownie, magazyny. Wraz z ok . 70 mln z budżetu województwa dolnośląskiego stworzy to historyczną szansę na tak potrzebną rozbudowę opery.

To niezwykle ważne dla naszej instytucji- przypomnijmy , że mówiło się o tym od wielu lat- tym razem zespół Opery Wrocławskiej zrobił to skutecznie, przeszliśmy bez poprawek pierwszy , zazwyczaj najtrudniejszy etap naboru. Bilety do Opery Wrocławskiej znakomicie się sprzedają, to nas cieszy i to uważamy za sukces instytucji.

Dziś jako zespół kierowanym przez dyr. Tomasza Janczaka mamy jeszcze jeden ogromny powód do zadowolenia - szanse na dofinansowanie rozbudowy opery w ramach programu FENiks.