Opera Wrocławska

Aktualności

7
listopada

Halka Moniuszki już w najbliższy weekend

Halka Stanisława Moniuszki od samego początku była żelazną pozycją w repertuarze Opery Wrocławskiej. Dotychczas zrealizowano aż 12 inscenizacji tego tytułu. 8 września 1945 roku o godzinie 17.00 zagrano pierwszy spektakl w historii polskiej sceny operowej we Wrocławiu.


Przedstawieniem tym była oczywiście Halka Moniuszki – najsłynniejsza polska opera narodowa. Trudu wystawienia dzieła podjął się Stanisław Drabik – pierwszy dyrektor Opery Wrocławskiej. Zrobił to na własny koszt, jednocześnie angażując w przedsięwzięcie Stefana Syryłło. Pod jego kierownictwem muzycznym zrealizowano spektakl z muzykami, z których tylko pięciu było Polakami! Orkiestra ćwiczyła wówczas we Wrocławiu, a soliści w Krakowie. Chór był „pożyczony” z Opery Bytomskiej. Niemieckich tancerzy baletu tradycyjnych tańców polskich uczył baletmistrz Jan Fabian. Spektakl zakończył się o godzinie 20.00, aby powracający widzowie nie potykali się na nieoświetlonych i jeszcze nieodgruzowanych ulicach. Tytułową rolę w spektaklu zagrała legendarna sopranistka Franciszka Platówna.


Kolejna premiera Halki odbyła się dwa lata później 23 czerwca 1947 roku. Była ona dowodem rozwoju i pełnego profesjonalizmu zespołu Opery Wrocławskiej. Z ciekawszych realizacji warto wspomnieć także inscenizację z 1965 roku w reżyserii Marka Okopińskiego, która wbrew ówczesnej operowej tendencji – dążenia do teatralizacji przedstawień, miała bardzo statyczną konstrukcję z wyraźnym wyeksponowaniem strony muzyczno-wokalnej spektaklu.


Interesująca była również Halka przygotowana przez Andrzeja Jurkiewicza na jubileusz 25-lecia Opery Wrocławskiej. Wystawiono ją wspólnie z Pomstą Jontkową Bolesława Wallek-Walewskiego.


Halka była także grana z okazji 40-lecia Opery Wrocławskiej we wrześniu 1985 r. Reżyserką spektaklu była słynna Maria Fołtyn – śpiewaczka, która wielokrotnie wcielała się w tytułową rolę w dziele Moniuszki, a w swoim dorobku realizatorskim mająca również realizację Halki prezentowaną na egzotycznej Kubie, gdzie Halka z góralki przeistoczyła się w mieszkankę tej gorącej wyspy. Sensacją była premiera Halki 8 września 2005 roku. Ówczesna inscenizacja Laco Adamika była całkowicie oderwana od szlachecko-góralskiej tradycji prezentacji dzieła Stanisława Moniuszki. Wspomniana już Maria Fołtyn ostentacyjnie opuściła widownię podczas premierowego spektaklu, choć publiczność przedstawienie przyjęła z entuzjazmem.