Opera Wrocławska

Aktualności

13
października

Przesłuchania dla Solistek i Solistów / Śpiewaczek i Śpiewaków

W dniach 15 i 16 listopada 2023 r. Opera Wrocławska zaprasza Solistki/Śpiewaczki i Solistów/Śpiewaków (wszystkie głosy) do wzięcia udziału w przesłuchaniach na przyszłe sezony artystyczne Opery Wrocławskiej.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń przez osoby zainteresowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeń online.

Na przesłuchania zaproszone zostaną wybrane osoby- informacja będzie przekazana drogą elektroniczną. Dyrekcja Opery Wrocławskiej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane zgłoszenia.

Przystąpienie do przesłuchania oznacza jednoczesne wyrażenie zgody na jego nagranie audiowizualne (rejestracja wyłącznie na potrzeby przesłuchań).

Na czas przesłuchania Teatr zapewnia pianistę.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 1 listopada 2023 r.

Teatr nie zwraca kosztów podróży i pobytu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na mail: katarzyna.kubinska@opera.wroclaw.pl

Pliki do pobrania:
- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych