Opera Wrocławska

Aktualności

26
sierpnia

Wspomnienie Pana Zygmunta Schmidta

Pan Zygmunt Schmidt urodził się koło Lwowa 1 stycznia 1926 r. Do Wrocławia przybył z Bochni, gdzie mieszkał podczas wojny, pod koniec maja 1945 r. Pracę w Operze Wrocławskiej (ówczesny Teatr Miejski) rozpoczął zaraz po dotarciu do miasta. Był pierwszym zatrudnionym polskim pracownikiem teatru po zakończeniu działań wojennych. Rozpoczął pracę jeszcze przed późniejszym pierwszym Dyrektorem Opery Stanisławem Drabikiem, który przyjechał do Wrocławia niespełna miesiąc później. Zygmunta Schmidta zatrudnił w 1945 r. Adam Kabaja - pracownik techniczny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, który został oddelegowany do Wrocławia, by zabezpieczyć budynek opery przed grupami szabrowników. Młody Zygmunt Schmidt był cennym pomocnikiem w tym trudnym zadaniu. Zanim zaczął pracować w technicznej obsłudze sceny, podglądał niemieckich pracowników i przy nich zdobywał wiedzę i doświadczenie. W ten sposób Zygmunt Schmidt stał się głównym Specjalistą Sceny Opery Wrocławskiej praktycznie od pierwszych chwil tworzenia powojennego polskiego teatru. Czynnie pracował do 1997 roku, po czym przeszedł na zasłużoną emeryturę. 8 września 2010 r. podczas obchodów jubileuszu 65-lecia polskiej sceny operowej we Wrocławiu Pan Zygmunt Schmidt został odznaczony za szczególne zasługi dla kultury muzycznej Miasta medalem przyznanym przez Prezydenta Wrocławia "Meritio de Wratislavia - Zasłużony dla Wrocławia" oraz Nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia dla regionu, zaangażowanie i oddanie pracy oraz wkład wniesiony w rozwój kultury polskiej.

Pan Zygmunt Schmidt zmarł 17 sierpnia 2023 r. we Wrocławiu i spoczął w dniu 26 sierpnia 2023 r. na Cmentarzu Grabiszyńskim.