Opera Wrocławska

Aktualności

29
lipca

Audycje do Baletu Opery Wrocławskiej

Opera Wrocławska zaprasza do współpracy nowych tancerzy solistów, koryfei oraz artystów corps de ballet na sezon artystyczny 2020/2021 posiadających wysokie umiejętności w zakresie techniki tańca klasycznego i współczesnego.

Zgłoszenia w wersji elektronicznej zawierające CV wraz z załącznikami (zdjęcia, filmy) przyjmowane są do dnia 14.08.2020 roku na adres: wroclawballetaudition@opera.wroclaw.pl
Audycje odbędą się w Operze Wrocławskiej 22 i 23.08.2020 o godz. 14:00 (Duża sala prób - 7. piętro).

 

W CV należy podać:
  • datę urodzenia
  • wzrost
  • wagę
  • wykształcenie
  • doświadczenie zawodowe (nagrody w konkursach, wyróżnienia, główne role).
Ponadto zgłoszenie powinno zawierać zdjęcia portretowe i taneczne (w oddzielnych plikach), a także odnośniki do nagrań video (linki YouTube, vimeo itp.). Filmy i fotografie powinny być wykonane w ciągu ostatniego roku. Objętość całego zgłoszenia nie powinna przekraczać 5 MB.

Prosimy, aby na CV kandydat podpisał konieczną klauzulę informacyjną:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Operę Wrocławską dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko."

Oceniane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.
O zaproszeniu do udziału w audycji zakwalifikowani tancerze zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

Do pobrania Klauzula Informacyjna [PDF]


Auditions for the Wrocław Opera Ballet

Wrocław Opera would like to invite new dancers - soloists, coryphées and corps de ballet artists - highly skilled in classical and contemporary dance to join the company for the 2020/2021 season.

Applications in electronic form featuring a CV and attachments (photographs and films) should be sent by 14 August 2020 to: wroclawballetaudition@opera.wroclaw.pl
The auditions will take place at the Wrocław Opera on 22 and 23 August 2020 at 14:00 (Big rehearsal room, 7th floor).

 

The CV should include:
  • date of birth
  • height
  • weight
  • education
  • professional experience (awards at competitions, leading roles).
In addition, each application should contain portrait and dance photographs (in separate files) as well as links to video recordings (YouTube, vimeo etc.). The films and the photographs should be made within the last twelve months. The entire application should not exceed 5 MB. Only complete applications will be taken into consideration. Dancers invited for the auditions will be informed by e-mail.