Opera Wrocławska

Aktualności

1
czerwca

Praca na stanowisku: Główny Specjalista w dziale administracyjno-gospodarczym

Opera Wrocławska poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:
GŁÓWNY SPECJALISTA W DZIALE ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM

Główny Specjalista w dziale administracyjno-gospodarczym sprawuje pieczę nad właściwym utrzymaniem stanu technicznego i właściwej eksploatacji wyposażenia budynku Opery i obiektów organizacyjnie z nią powiązanych, odpowiada za prowadzenie dokumentacji prawnej nieruchomości oraz dokumentacji techniczno-budowlanej.
Do zadań Głównego Specjalisty w dziale administracyjno-gospodarczym w szczególności należy:

 • prowadzenie dokumentacji prawnej nieruchomości oraz dokumentacji techniczno-budowlanej budynku;
 • nadzorowanie właściwego utrzymania stanu technicznego oraz sprawności urządzeń i instalacji składających się na infrastrukturę techniczną budynku Opery i obiektów organizacyjnie z nią powiązanych;
 • przygotowywanie planów przeglądów budowlanych, nadzór nad ich przeprowadzaniem oraz terminowym składaniem zawiadomień i protokołów przeglądu do PINB;
 • kontrola nad właściwym zabezpieczeniem majątku Opery przed zniszczeniem, pożarem, kradzieżą;
 • prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości oraz innych opłat wynikających z umów najmu czy dzierżawy; 
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w media;
 • uczestniczenie w naradach, odprawach związanych z remontami budynku i wyposażeniem budynku
  w sprzęt i urządzenia techniczne;
 • prowadzenie postępowań na zakupy materiałów i usługi w zakresie powierzonych zadań
 • uczestniczenie w przetargach na remonty dotyczące obiektów w zarządzie Opery;
 • kwalifikowanie i kierowanie do naprawy bądź wymiany uszkodzonego i nie nadającego się do użytku wyposażenia;
 • współpraca z brokerem ubezpieczeniowym - kontakty robocze w zakresie ubezpieczenia majątku Opery;
 • kompleksowe prowadzenie umów i monitoring ich prawidłowego wykonywania w zakresie powierzonych obowiązków;
 • koordynacja przygotowań i przebiegu wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz współorganizowane przez Operę z podmiotami trzecimi w budynku Opery.

I WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • wykształcenie  średnie lub wyższe 
 • bardzo dobra znajomość aktów prawnych z zakresu przedmiotowego stanowiska, w tym prawa związanego z administrowaniem nieruchomościami,  zamówień publicznych;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz korzystania w pracy z pakietu MS Office ;
 • dobra organizacja pracy własnej i wysoka samodyscyplina pozwalająca na pracę w warunkach ścisłych terminów i realizacji projektów specjalnych;
 • umiejętności negocjacyjne;
 • kreatywność w znajdowaniu nowych rozwiązań prowadzących do optymalizacji pracy, funkcjonowania obiektu etc. i umiejętności analityczne;
 • dyspozycyjność i konsekwencja w działaniu;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie oraz chęć uczenia się i wysoka kultura osobista;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego umożliwiającą swobodną komunikację.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV / życiorys
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

IV. Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji o ugruntowanej pozycji
 • umową o pracę
 • pracę w miłej i przyjaznej atmosferze

 

Sposób i termin składania ofert:
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania) w terminie do 3 września 2020 roku na adres: kadry@opera.wroclaw.pl bądź dostarczenie ich osobiście lub drogą pocztową na adres Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Kadr.
Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl 
  lub listownie na adres korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych
  oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu.
 • Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone."