Opera Wrocławska

Aktualności

14
kwietnia

Praca na stanowisku: Specjalista/-ka ds. płac - cały etat

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni:  Specjalistę/-kę ds. płac

 

Osoba zatrudniona na stanowisku, będzie odpowiedzialna za:

 • Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia 
  i o dzieło,
 • Ustalanie wysokości oraz sporządzanie list płac  z tytułu zasiłków m. in. chorobowych, zasiłków macierzyńskich, rodzicielskich oraz kompletowanie potrzebnej do tego celu dokumentacji,
 • Prowadzenie i sporządzanie miesięcznych rozliczeń do ZUS i US,
 • Sporządzanie sprawozdawczości do GUS,
 • Rejestrowanie danych płacowych w systemie kadrowo-płacowym,
 • Rozliczanie funduszu wynagrodzeń oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Bardzo dobrej znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników
  i zleceniobiorców,
 • Bardzo dobrej znajomość przepisów w obszarze wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,
 • Bardzo dobrej znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Bardzo dobrej znajomość przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie stosowania kosztów uzyskania przychodów artystów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
  oraz umowy cywilnoprawne,
 • Znajomości programu „Płatnik”,
 • Doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku w obszarze wynagrodzeń.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • dofinansowanie do wypoczynku letniego
 • kartę multisport

 

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: kadry@opera.wroclaw.pl do dnia 31.05.2020 r.

 

Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 

 • Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Monika Wdowik.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału
  w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu.
  Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.

Jednocześnie informujemy, że aplikując na powyższą ofertę pracy zgadzają się Państwo na przetwarzanie
przez Operę Wrocławską danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy lub innych przepisach prawa). Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Państwa osobie, prosimy nie zamieszczać ich w swoich dokumentach rekrutacyjnych. Państwa zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Zgoda
na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.