Opera Wrocławska

Aktualności

12
marca

INFORMACJA DOT. ODWOŁANYCH SPEKTAKLI I ZWROTU BILETÓW

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją organów państwowych o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. wszystkich instytucji kultury w Polsce - w okresie rozprzestrzeniania się koronawirusa - informujemy, że spektakle oraz wydarzenia organizowane w Operze Wrocławskiej zostają wstrzymane. Bilety na wydarzenia, które nie odbędą się w terminie od 12 marca podlegają pełnemu zwrotowi.


„CARMEN”
Premiera spektaklu „Carmen” została przeniesiona. Bilety zakupione na spektakle premierowe oraz pozostałe terminy nie tracą ważności i będą podstawą do obejrzenia spektaklu w nowych terminach.
Szczegółowe informacje przekażemy wkrótce.

 

Zwrot biletów kupionych online
Informujemy, że sukcesywnie dokonywane są zwroty pieniędzy za bilety zakupione drogą elektroniczną na spektakle, które nie odbyły się. Nie ma konieczności kontaktu z Działem Promocji i Obsługi Widzów.

Zwrot biletów kupionych w kasie
Bilety kupione w kasie, opłacone kartą lub gotówką można zwrócić e-mailowo, wysyłając je na adres: opera@opera.wroclaw.pl zawierając w treści:

  • Imię i nazwisko
  • Numer rachunku bankowego, na który ma zostać wysłany zwrot
  • Dane adresowe do rachunku bankowego

Koniecznie należy dołączyć skany w formacie PDF  lub wyraźne zdjęcie biletów
i paragonu w formacie JPG.

Ze względu na zagrożenie wirusem kasy biletowe są tymczasowo zamknięte.
Po ich ponownym otwarciu będzie można dokonać zwrotu biletów także zgłaszając się osobiście. W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Promocji i Obsługi Widzów
od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-14:00 pod nr telefonu +48 71 370 88 80.

Uprzejmie prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.opera.wroclaw.pl oraz profilu Facebook, gdzie będziemy umieszczać wszystkie informacje.Ladies and gentlemen,

Due to the decision of the Polish government to temporarily close all cultural institutions in Poland as of 12 March 2020 - because of the spread of the coronavirus - we would like to inform you that all performances and other events at the Wrocław Opera have been cancelled. Tickets to events that will not take place after 12 March will be fully refunded.

„CARMEN”
The premiere of „Carmen” will be postponed. Tickets bought for the premiere and subsequent performances will be exchanged. Detailed information will soon be provided.

Refund of tickets purchased online
We would like to inform you that tickets purchased electronically for cancelled performances are successively being refunded. There is no need to contact our Promotion and Customer Service Department.

Refund of tickets purchased at the Box Office
You can return your tickets purchased at the Box Office - paid with a card or by cash - by sending an e-mail to opera@opera.wroclaw.pl and providing the following information in the body of the e-mail:

  • First and last name
  • Number of the bank account to which the refund should be paid
  • Address linked to the bank account

Please attach ticket scans in PDF format or clear picture of the tickets and receipt in JPG format.

Owing to the coronavirus threat, our Box Office will be temporarily closed.
After it has reopened, you will be able to get your refund also by reporting to the Box Office in person. Should you have any questions, please contact our Promotion and Customer Service Department
from Monday till Friday, between 09:00 and 14:00, by calling +48 71 370 88 84.

We hope for your patience and understanding. Please check our website, www.opera.wroclaw.pl, and follow our Facebook page, where we will post all the relevant information.