Opera Wrocławska

Aktualności

27
listopada

Informacja
o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Opery Wrocławskiej

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, iż zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej z siedzibą przy ul. Świdnickiej 35 we Wrocławiu

 

Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem 10 grudnia 2019 r.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego okresla się do dnia 31 marca 2020 r.

 

Uchwała 1489/11/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Załącznik do Uchwały - Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu