Opera Wrocławska

Aktualności

16
września

Praca: Radca prawny - cały etat

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni: Radcę prawnego - cały etat

Zakres obowiązków:
 • Doradztwo prawne w sprawach związanych z działalnością statutową Opery Wrocławskiej, w tym: sporządzanie projektów umów, opinii prawnych, wewnętrznych aktów prawnych i innych dokumentów
 • Przygotowywanie i opiniowanie pism wychodzących
 • Zapewnienie obsługi prawnej jednostki
 • Dbanie o prawidłowy przebieg procesów formalno-prawnych
 • Identyfikacja problemów prawnych oraz ocena ryzyka
 • Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i administracyjnych

 • Wymagania:
 • Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego od co najmniej 5 lat
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość prawa cywilnego, prawa finansów publicznych, kodeksu postępowania cywilnego, prawa pracy, zagadnień związanych z kulturą oraz prawami autorskimi
 • Doświadczenie w występowaniu przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi
 • Dokładność i skrupulatność
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Samodzielność, odpowiedzialność, inicjatywa w działaniu

 • Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • dofinansowanie do wypoczynku letniego
 • kartę multisport

 • Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie do dnia 20 września 2019r. CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: kadry@opera.wroclaw.pl

  Klauzula informacyjna:
  Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.

 • Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Robert Skrzypczyński.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.

 • Jednocześnie informujemy, że aplikując na powyższą ofertę pracy zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Operę Wrocławską danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy lub innych przepisach prawa). Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Państwa osobie, prosimy nie zamieszczać ich w swoich dokumentach rekrutacyjnych. Państwa zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.