Opera Wrocławska

Aktualności

4
września

Praca: Asystent scenografa ds. technicznych

Opera Wrocławska zaprasza osoby chętne do podjęcia pracy na stanowisku:
Asystent scenografa ds. technicznych

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy

Do zadań asystenta scenografa ds. technicznych w szczególności należy:

 • szacowanie wycen elementów scenograficznych,
 • stały monitoring rynku produkcji scenografii,
 • sporządzanie opisów technicznych elementów dekoracji,
 • sporządzanie planów scenicznych dekoracji,
 • koordynacja spotkań omawiających projekty scenograficzne,
 • współpraca z zespołami technicznymi, pracowniami i dostawcami,
 • nadzór nad wykonawstwem dekoracji i uczestnictwo w odbiorach projektów,
 • udział w próbach technicznych, generalnych i spektaklach w zakresie nadzoru nad scenografią.

WYMAGANIA:

 • znajomość rynku produkcji scenografii lub motywacja do szybkiego wdrożenia się,
 • obsługa programu AutoCAD, mile widziana znajomość innych programów 3D,
 • komunikatywność i otwartość na współpracę z ludźmi na różnych poziomach organizacyjnych oraz spoza Instytucji,
 • wykształcenie wyższe w zakresie scenografii, architektury, architektury wnętrz, projektowania graficznego, wzornictwa lub pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną rozmowę i prowadzenie korespondencji e-mailowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV, list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje*(należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną)
Osoby zainteresowane proszone są w terminie do 11 września 2019 roku o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową (CV, list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych - druk do pobrania) na adres ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Służby Pracowniczej lub e-mail: kadry@opera.wroclaw.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się, dopuszczając do kolejnego etapu rekrutacji z kandydatami wyodrębnionymi w kwalifikacji wstępnej.

Na CV prosimy dopisać klauzulę:
"Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z o4.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji pracownika na stanowisko asystenta scenografa ds. technicznych".

Opera Wrocławska informuje, że składając dokumenty rekrutacyjne kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rekrutacji, innych niż przewidziane w przepisach prawa pracy a oczekiwanych przez Operę Wrocławską. Ponadto realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych w trybie art. 13 RODO, informujemy, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.