Opera Wrocławska

Aktualności

8
sierpnia

Praca: montażysta dekoracji - operator urządzeń scenicznych

Opera Wrocławska zatrudni na stanowisko  montażysta dekoracji - operator urządzeń scenicznych
Wymiar etatu: 1
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Transport i składowanie dekoracji
 • Montaż i demontaż dekoracji podczas prób i przedstawień
 • Praca: ciężka fizyczna, na wysokości powyżej 3 metrów, przy sztucznym oświetleniu. 

Wymagania

 •    Wykształcenie minimum zawodowe
 •    Sprawność fizyczna (praca na wysokości) i zdolności manualne
 •    Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań
 •    Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania prac fizycznych
 •    Dyspozycyjność - praca w różnych godzinach 

Dodatkowym atutem będzie

 •    Znajomość urządzeń dźwigowych pod kątem mechanicznym
 •    Znajomość podstawowa technik teatralnych
 •    Wykształcenie zawodowe mechaniczne, elektryczne lub pokrewne
 •    Uprawnienia: Mile widziane uprawnienia do obsługi UTB: podestu ruchomego kat. I P, wciągarek i wciągników kat. I W albo II W lub suwnic I S lub II S
 •    Doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie w pracy w teatrze
 •    obsługa komputera na poziomie średnio - zaawansowanym
   

Zainteresowanych prosimy o przesłanie  do dnia 23 sierpnia 2019 r.

 • listu motywacyjnego
 • CV,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych - druk do pobrania

na adres: Opera Wrocławska ul. Świdnica 35,  50-066 Wrocław  z dopiskiem na kopercie „OFERTA PRACY - MONTAŻYSTA DEKORACJI”.
Ofertę można złożyć osobiście w Dziale Służby Pracowniczej.

Opera Wrocławska informuje, że składając dokumenty rekrutacyjne kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rekrutacji, innych niż przewidziane w przepisach prawa pracy a oczekiwanych przez Operę Wrocławską. Ponadto realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych w trybie art. 13 RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 
 2. Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Robert Skrzypczyński.
 3. Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 4. Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności
  w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.