Opera Wrocławska

Aktualności

5
sierpnia

Praca: Konserwator mechanik - cały etat

Opera Wrocławska poszukuje kandydata na stanowisko:  Konserwator mechanik - cały etat

 

I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku Konserwator mechanik:

 

 • Wymagania:
 • wykształcenie min. zawodowe  
 • umiejętność posługiwania się podstawowymi urządzeniami warsztatowymi
 • obsługa komputera pakiet Office
 • dodatkowym atutem będzie posiadane doświadczenie na podobnym stanowisku

 

 • Wymagania dodatkowe:
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • sumienność
 • terminowość
 • umiejętność pracy w zespole

 

3.  Wymagania uzupełniające:

 • uprawnienia energetyczne G1 w zakresie eksploatacji mile widziane
 • uprawnienia do konserwacji suwnic lub wciągarek i wciągników oraz dźwigników (UDT) mile widziane
 • uprawnienia do obsługi podestów ruchomych (UDT) mile widziane
 • uprawnienia spawalnicze mile widziane

 

II. Główne obowiązki:

 • prace konserwacyjno-remontowe oraz przeglądy urządzeń technologii sceny i urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych oraz prowadzi wpisy w kartach w/w urządzeń
 • roboty ślusarskie przy urządzeniach technologii sceny i urządzeniach wentylacyjnych i chłodniczych.
 • drobne prace elektryczne przy urządzeniach technologii sceny, urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych i innych
 • prace spawalnicze zgodnie z posiadanymi uprawnieniami

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i doświadczenie zawodowe kandydata dostarczone na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych - druk do pobrania

 

IV. Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji o ugruntowanej pozycji
 • umową o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (praca w systemie dwu zmianowym)
 • możliwość rozwoju zawodowego

 

Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w dziale Służby pracowniczej w Operze Wrocławskiej, ul. Świdnicka 35 lub drogą pocztową na adres Opery Wrocławskiej do dnia 20.09.2019r.

Opera Wrocławska zastrzega, że skontaktuje się jedynie z wybranymi kandydatami.

Opera Wrocławska informuje, że składając dokumenty rekrutacyjne kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rekrutacji, innych niż przewidziane w przepisach prawa pracy a oczekiwanych przez Operę Wrocławską. Ponadto realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych w trybie art. 13 RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 
 2. Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Robert Skrzypczyński.
 3. Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 4. Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności
  w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.