Opera Wrocławska

Aktualności

24
kwietnia

Praca: specjalista ds. BHP i Ppoż. - 1/2 etatu

Opera Wrocławska poszukuje kandydata na stanowisko:  specjalista ds. BHP i Ppoż. - 1/2 etatu  

 

I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku specjalista ds. BHP i Ppoż:

 • Wymagania:
 • min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (preferowane doświadczenie w administracji publicznej)
 • wykształcenie wyższe z obszaru Bezpieczeństwa i Higieny Pracy lub studiów podyplomowych
  o kierunku BHP
 • znajomość przepisów z zakresu BHP i Ppoż.
 • uprawnienia w zakresie specjalisty ds. BHP oraz inspektora ochrony Ppoż.
 • samodzielność i wykazywanie inicjatywy w działaniu
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego

  Wymagania dodatkowe:

  • wysoki poziom etyki oraz kultury osobistej
  • nienaganna opinia
  • komunikatywność
  • dyspozycyjność
  • sumienność
  • terminowość

  II. Główne obowiązki:

  • analiza stanu bezpieczeństwa w firmie, warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad BHP
   i Ppoż.
  • Wdrażanie polityki BHP, przygotowywanie i wprowadzenie procedur oraz instrukcji z zakresu BHP, Ppoż.
  • inicjowanie i wdrażanie działań w celu poprawy bezpieczeństwa pracy
  • prowadzenie szkoleń oraz wewnętrznych audytów z obszaru BHP i Ppoż.
  • dbanie o rozwój kultury i popularyzację bezpieczeństwa w firmie i Ppoż.
  • przygotowywanie i nadzorowanie dokumentacji z zakresu BHP i Ppoż. wynikającej z przepisów prawnych
   i wewnętrznych potrzeb firmy
  • aktualizowanie i przygotowywanie ocen ryzyka zawodowego dla nowych i istniejących stanowisk pracy
  • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowanie dokumentacji, wniosków wynikających
   z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków
  • prowadzenie szkoleń wstępnych oraz innych w zakresie BHP i Ppoż. oraz nadzór nad ich terminowością,

   

  III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV / życiorys
  • list motywacyjny
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie
  • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

   

  IV. Oferujemy:

  • pracę w renomowanej instytucji o ugruntowanej pozycji
  • umową o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu)
  • pracę w miłej i przyjaznej atmosferze

   

  Sposób i termin składania ofert.
  Oferty należy składać w Dziale Służby Pracowniczej w Operze Wrocławskiej, ul. Świdnicka 35 lub drogą elektroniczną, na adres mailowy: miroslawa.wrzeszcz@opera.wroclaw.pl do dnia 7 maja 2019r.

  Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.


  Opera Wrocławska informuje, że składając dokumenty rekrutacyjne kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rekrutacji, innych niż przewidziane w przepisach prawa pracy a oczekiwanych przez Operę Wrocławską. Ponadto realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych w trybie art. 13 RODO, informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 
  2. Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Piotr Schmidt.
  3. Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
  4. Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
   i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności
   w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
  6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
  7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.