Opera Wrocławska

Aktualności

22
marca

Rozbudowa Opery Wrocławskiej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozbudowa Opery Wrocławskiej o zaplecze techniczne i administracyjne jest w trakcie realizacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Trwają rozmowy z potencjalnymi Partnerami prywatnymi. W procedurze dialogu konkurencyjnego po turach technicznych przystąpiono do dialogu ekonomicznego. Każdy z trzech Partnerów przedstawił interesujące rozwiązania dotyczące projektu. Projekt zakłada rozbudowę Opery Wrocławskiej o niezbędne przestrzenie służące rozwojowi działalności artystycznej i administracyjnej instytucji, m.in. sale prób chóru, orkiestry i solistów oraz profesjonalny magazyn przysceniczny. Partnerstwo publiczno-prywatne realizowane przez Operę Wrocławską jest pierwszym partnerstwem tego typu rozpoczętym przez instytucję kultury w kraju. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli Państwu zaprezentować wybranego Partnera Prywatnego do realizacji inwestycji. .

 

Lotem do Opery