Opera Wrocławska

Aktualności

21
lutego

Zostań asystentem!

Opera Wrocławska poszukuje asystenta - wolontariusza do spektaklu "Faust" Ch. Gounoda w reżyserii Beaty Redo-Dobber. Czekamy na zgłoszenia od osób energicznych, twórczych, zdyscyplinowanych oraz dyspozycyjnych w okresie od 5 marca do 7 kwietnia 2019 roku.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres mailowy: sylwia.strzelecka@opera.wroclaw.pl do 28 lutego 2019 roku.

    „Opera Wrocławska informuje, że składając dokumenty rekrutacyjne kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rekrutacji, innych niż przewidziane w przepisach prawa pracy a oczekiwanych przez Operę Wrocławską. Ponadto realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych w trybie art. 13 RODO, informuję, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 
  • Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Piotr Schmidt.
  • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
  • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
  • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
  • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej."