Opera Wrocławska

Aktualności

28
grudnia

Praca na stanowisku: Inspicjent

Opera Wrocławska zaprasza osoby chętne do podjęcia pracy na stanowisko inspicjenta (pełny etat).


I. Opis stanowiska:
- koordynacja i prowadzenie prób i spektakli zgodnie z planem zajęć
- współpraca z realizatorami oraz zespołami realizującymi próby i spektakle
- opracowanie wyciągu fortepianowego dla potrzeb inspicjenta
- czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prób oraz spektakli
- sporządzanie raportów z przebiegu prób oraz spektakli

II. Wymagania:
- absolwent szkoły artystycznej, muzycznej lub teatralnej
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
- umiejętność czytania wyciągów fortepianowych, partytur
- dyspozycyjność
- bardzo dobre umiejętności organizacyjne oraz pracy zespołowej

Doświadczenie pracy w teatrze operowym będzie dodatkowym atutem.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata dostarczone na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych - druk do pobrania


Sposób i termin składania ofert:
Osoby zainteresowane proszone są w terminie do 31 stycznia 2019 roku o przesłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres sekretariat@opera.wroclaw.pl bądź dostarczenie ich osobiście lub drogą pocztową na adres Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 
 • Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Piotr Schmidt.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.