torid: https://bilety.opera.wroclaw.pl/api/app/v1/opera/v1/terms/opera/repertoire/0539 | 68 |
2020-06-14 18:00:00 Carmen - ‎Georges Bizet Georges Bizet

Planety - Gustav Holst

26 czerwca 20:30
Kategoria:
Premiera
Superwidowisko
Czas trwania:
Bilety:
Język:

O spektaklu

W latach 90. ubiegłego wieku słynna amerykańska agencja NASA, opublikowała serię nagrań zatytułowanych Symfonie planet. Ów osobliwy utwór jest zapisem fal elektromagnetycznych, które penetrują kosmiczną przestrzeń. Nim jednak to nastąpiło, kosmos, jego wygląd, ale i brzmienie, rozpalało wyobraźnię twórców od setek lat. Jednym z najstarszych utrwalonych wyobrażeń tego, jak brzmi kosmos, sięgają czasów Pitagorasa, który wyraził następującą myśl - Kosmos także wytwarza dźwięk, cały wszechświat śpiewa, lecz nasz słuch nie jest zdolny do odbioru tej triumfalnej pieśni. I choć trudno zawyrokować, na ile myśl Pitagorasa była wiedziona intuicją, na ile zaś fantastycznym wyobrażeniem, okazał się profetyczna, co w końcu XX stulecia udowodnili amerykańscy uczeni.

Historia muzyki jest pełna odniesień do kosmosu, wspomnieć chociażby Symfonię Jowiszową Mozarta, Sonatę Księżycową Beethovena, Space operę Aleksandra Nowaka, czy Symfonię Kopernikowską Henryka Mikołaja Góreckiego. Wśród wielu dzieł muzycznych o kosmicznej tematyce, szczególne miejsce zajmują Planety Gustava Thodora Holsta. To siedmioczęściowa suita pochodząca z początku XX wieku (1914-1917), której poszczególne części, będące nazwami planet Układu Słonecznego, jest jednym z najbardziej malowniczych zapisów muzycznych wyobrażeń kosmosu. I choć sam kompozytor zaprzeczał twierdzeniu, że to muzyka programowa, trudno nie puścić wodzy fantazji i z każdą kolejną częścią utworu, nie dać się porwać kosmicznej odysei. Uzupełnieniem do kompozycji Holsta i zarazem ukłonem w stronę lokalnego środowiska muzycznego będzie zaproszenie do współpracy kompozytora Cezarego Duchnowskiego, który dopisze swoiste didaskalia w formie współczesnej kompozycji elektronicznej.

Po raz pierwszy w trwającej od ponad 20 lat historii wrocławskich superwidowisk, muzyczną kanwą widowiska nie będzie dzieło operowe, a instrumentalne. Dzieło Gustava Holsta zostanie transponowane na język tańca, czego dokonają trzy zaproszone do tego celu choreografki: Anna Nowak, Katarzyna Kozielska i Kaya Kołodziejczyk. Anna Nowak, związana m.in. ze słynnym brytyjskim zespołem Wayne'a McGregora po raz pierwszy zrealizuje swoją pracę w Polsce, podobnie Katarzyna Kozielska, tancerka i choreografa Stuttgart Ballet. Trio kompletuje Kaya Kołodziejczyk, tancerka zespołu Rosas, choreografka i realizatorka wielu przedsięwzięć z obszaru tańca, choreografii i performansu.

Zespół baletu Opery Wrocławskiej natomiast stanie przed tym nowym wyzwaniem wzmocniony współpracą z Wrocławskim Teatrem Pantomimy im. H. Tomaszewskiego oraz Kieleckim Teatrem Tańca.

Streszczenie libretta

Obsada

Recenzje spektaklu

Najbliższe spektakle

Młody Duch Tańca

Kategoria:
Balet
Czas trwania:
Bilety:
30-40 zł
Szczegóły
3 września
19:00

Pchła szachrajka

Kategoria:
Dla dzieci
Czas trwania:
60 min.
Bilety:
30-50 zł
Szczegóły
17 września
11:00

Pchła szachrajka

Kategoria:
Dla dzieci
Czas trwania:
60 min.
Bilety:
30-50 zł
Szczegóły
18 września
11:00

Krakowiacy i Górale

Kategoria:
Opera
Czas trwania:
160 min.
Bilety:
Szczegóły
20 września

OPEN DOOR / Wieczór młodych choreografów

Kategoria:
Balet
Czas trwania:
Bilety:
30-40 zł
Szczegóły
22 września
18:00