Przetarg nieograniczony na "Zadanie nr 1 : Rozbiórka dwóch zbiorników retencyjnych wraz z robotami ziemnymi w ramach projektu pn.: ?Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery Wrocławskiej na terenie MPWiK S.A.? , Priorytet 6: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (?Turystyka i Kultura?), Działanie 6.4: Turystyka kulturowa Znak postępowania: ZP/PN/22/12


  Przetarg nieograniczony na "Zadanie nr 1 : Rozbiórka dwóch zbiorników retencyjnych wraz z robotami ziemnymi w ramach projektu pn.: ?Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery Wrocławskiej na terenie MPWiK S.A.? , Priorytet 6: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (?Turystyka i Kultura?), Działanie 6.4: Turystyka kulturowa Znak postępowania: ZP/PN/22/12
   

 


© Opera Wrocławska 2006