Zapytania ofertowe, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy PZP)


  Zapytania ofertowe, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy PZP)
   

 


© Opera Wrocławska 2006