Regulaminy

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Operze Wrocławskiej

Niniejszy Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów określa zasady rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne odbywające się w Operze Wrocławskiej, organizowane przez Operę Wrocławską, objęte systemem sprzedaży biletów, za wyjątkiem sprzedaży abonamentów i zakupów biletów online.