Tłumaczenie z języka włoskiego na język polski libretta opery "La Cenerentola" G. Rossiniego - do wyświetlania podczas spektakli.


  Tłumaczenie z języka włoskiego na język polski libretta opery "La Cenerentola" G. Rossiniego - do wyświetlania podczas spektakli.
   

 


© Opera Wrocławska 2006